Eestlased Leedus

Leedu Statistikaameti andmetel näitas 2001.a. läbi viidud rahvaloendus, et Leedus elab 58 Eesti Vabariigi kodanikku, 2 inimest, kellel on nii Leedu kui ka Eesti kodakondsus ja 419 eestlast.

Eestlased on Leetu sattunud väga mitut moodi, kuid suurem enamus on siia elama asunud pärast abiellumist. Mõned vanema põlvkonna eestlased asusid Leetu elama, kuna pärast Siberist küüditamiselt tagasitulekut keelati neil naasta Eestisse. Mitmed on siia tööle suunatud pärast kõrgkooli lõpetamist Leedus. Viimasel ajal on Leetu elama asunud mitmeid ärimehi, kes on siin asutanud firma või töötavad Eesti firmade esindajatena, kuid nende viibimine Leedus on ajutise iseloomuga ja eestlaste seltsi tegemistes nad aktiivselt ei osale.

Leedus elavad eestlased on omavahelisest suhtlemisest rõõmu tundnud juba palju aastaid, ent ametlikult registreeriti Leedu Eestlaste Selts esmakordselt Leedu Kultuuriministeeriumis 1987.a. ja 1989.a. Leedu Justiitsministeeriumis.

Seltsi tegevus on suunatud eestlaste traditsioonide säilitamisele, eesti kultuuri tutvustamisele, Eestiga seotud tähtpäevade ühisele tähistamisele (vabariigi aastapäev, jaanipäev, jõulud jne.). Enim pööratakse tähelepanu eesti keele ja sidemete kodumaaga säilitamisele. Töötab pühapäevakool, kus eesti keelt ja kultuuri õpib 10-14 last. Mitte kõik siinsete eestlaste teine ja kolmas põlvkond ei oska eesti keelt ja seepärast peetakse tähtsaks laste lähetamist suvel Eesti keeleõppelaagritesse.