Estai Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Statistikos departamento 2001 metais atlikto gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje gyvena 58 Estijos Respublikos piliečiai, 2 asmenys turintys ir Lietuvos, ir Estijos pilietybę bei 419 estų tautybės žmonių.

Estai į Lietuvą atkilo skirtingais keliais, dauguma jų čia apsigyveno susituokę su Lietuvos gyventojais. Keletas vyresnės kartos estų į Lietuvą atvyko gyventi tuomet, kai grįžę iš tremties, jie neturėjo teisės grįžti į Estiją. Yra ir tokių, kurie, baigę aukštuosius mokslus Estijoje, gavo paskyrimą dirbti Lietuvoje. Pastaruoju metu Lietuvoje gyvena ir verslininkai iš Estijos, kurie įkuria savo firmas arba atstovauja Estijos firmoms, tačiau jų buvimas Lietuvoje yra laikino pobūdžio ir estų bendruomenės veikloje jie aktyviai nedalyvauja.

Lietuvoje gyvenantys estai tarpusavyje bendrauja jau daugelį metų, nors Lietuvos Estų Draugija Lietuvos Kultūros ministerijoje pirmą kartą buvo užregistruota 1987 metais, o 1989 metais ji buvo užregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje.

Draugijos veikla skirta išsaugoti estų tradicijas, pristatyti Estijos kultūrą, kartu švęsti Estijoje švenčiamas  šventes (Nepriklausomybės dieną, Jonines, Kalėdas). Daug dėmesio yra kreipiama ir į estų kalbos puoselėjimą bei ryšių su tėvyne išsaugojimą. Veikia sekmadieninė mokyklėlė, kurioje estų kalbos ir kultūros pagrindų mokosi 10-14 vaikų. Ne visi čia gyvenantys antros ar trečios kartos estai moka estų kalbą, todėl labai svarbu vasarą vaikus siųsti į estų kalbos stovyklas, organizuojamas Estijoje.